Podpisanie porozumienia o współpracy i patronacie pomiędzy PTF i SOLARIS Ecotech UMCS - Skaner Magnetycznego Obrazowania 7T

Rok Mariana Smoluchowskiego

Budowa gantry do terapii protonowej, IFJ PAN

Podpisanie porozumienia o współpracy i patronacie pomiędzy PTF i SOLARIS

Ecotech UMCS - Skaner Magnetycznego Obrazowania 7T

Wybory do władz PTF w roku 2017 r.

Komisja Wyborcza zatwierdziła listę kandydatów do wyborów włądz PTF w roku 2017.
Uchwała Komisji Wyborczej, kalendarz wyborczy oraz lista kandydatów są dostępne tylko dla zalogowanych członków na stronie: Dokumenty Komisji Wyborczej
Wybory rozpoczynają się 4 maja.
czytaj więcej...


5 MEDALI Kwarków na ICYS 2017 w Stuttgarcie

Młodzież Grupy Twórczą Quark z Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2017, która odbyła się w Stuttgarcie w Niemczech w dniach od 16 -22 kwietnia 2017.
czytaj więcej...


Wybranie władz Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych

Zgodnie ze swoim regulaminem Sekcja Fizyki Oddzialywań Fundamentalnych PTF przeprowadziła w dniach 8-18 lutego 2017 wybory swoich wladz na kadencję 2017-2021. 
Helena Białkowska, NCBJ
Henryk Czyż, USl.
Krzysztof Golec-Biernat, IFJ PAN, URz
Bohdan Grządkowski, UW
Michał Praszałowicz, UJ
Krzysztof Red...
czytaj więcej...


Międzynarodowe seminarium - jak Fizyka i Chemia moga zainicjowac mysl innowacyjno-technologiczna (oparte an wybranym przykladzie)

Powołanie do życia „RCI – Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego” stanowi ważny krok, otwierający drogę w kierunku nadania właściwego kontekstu do działań proinnowacyjnych na naszej uczelni. Jest niewiele postaci z obszaru nauki i techniki oraz badań stosowanych (np., patentowych),...
czytaj więcej...


II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

25 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej. Organizatorzy zapraszają do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcen...
czytaj więcej...


Patronat PTF