Podpisanie porozumienia o współpracy i patronacie pomiędzy PTF i SOLARIS

Skaningowy mikroskop tunelowy, Centrum NanoBioMedyczne, UAM

Budowa gantry do terapii protonowej, IFJ PAN

Podpisanie porozumienia o współpracy i patronacie pomiędzy PTF i SOLARIS

Wykład "Zapytaj fizyka", 8 grudnia

W dniu 8 grudnia o godz. 18:00 na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5, sala 0.03) prof. Roger Penrose wygłosi wykład z serii "Zapytaj fizyka" zatytułowany 
"Fashion, faith, and fantasy in the new physics of the Universe".  
Wykłady "Zapytaj fizyka", wygłaszane przez znamienitych naukowców i popularyz...
czytaj więcej...


Sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Zapraszam do wzięcia udziału w tegorocznym Sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej, poświęconym prezentacji naszych osiągnięć naukowych w ostatnim okresie.  
Sympozjum odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada, w godzinach 9-19, w głównej auli wykładowej 0.03. 
Wykładom będzie towarzyszyć sesja pl...
czytaj więcej...


Sympozjum ,,25 lat internetu w Polsce - konteksty i perspektywy''

18 listopada w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 odbędzie się popularnonaukowe sympozjum ,,25 lat internetu w Polsce - konteksty i perspektywy'', podczas którego zaproszeni eksperci syntetycznie podsumują ćwierćwiecze obecności Internetu w Polsce oraz zaprezentują wizje jego rozwoju i to...
czytaj więcej...


Stanowisko PTF w sprawie reformy edukacji.

W związku z planowaną reformą systemu edukacji w Polsce, Prezes PTF, w imieniu Towarzystwa, wystosowała listy do pana Mateusza Morawieckiego Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów oraz do pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej z postulatem zadbania o własciwy zakres i poziom nauczania ...
czytaj więcej...


Nagroda FNP dla prof. Józefa Spałka

Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich otrzymał prof. dr hab. Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagroda została przyznana za badania układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowanie modelu t-J. Prof. J. Spałek ...
czytaj więcej...


Patronat PTF