Podpisanie porozumienia o współpracy i patronacie pomiędzy PTF i SOLARIS Ecotech UMCS - Skaner Magnetycznego Obrazowania 7T

Rok Mariana Smoluchowskiego

Budowa gantry do terapii protonowej, IFJ PAN

Podpisanie porozumienia o współpracy i patronacie pomiędzy PTF i SOLARIS

Ecotech UMCS - Skaner Magnetycznego Obrazowania 7T

Nagrody PTF za 2017 r.

W 2017 r. Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Medal Mariana Smoluchowskiego został przyznany prof. dr hab. Jerzemu Lukierskiemu (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) za wybitny wkład do opisu oddziaływań fundamentalnych i rozwoju fizyki matem...
czytaj więcej...


Sukces polskiej młodzieży w Singapurze

Złoty medal dla polskiej drużyny w XXX Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków - International Young Phisicists’ Tournament - IYPT 2017, który odbył się w Singapurze w dniach 5 – 12 lipca 2017 r.
W Turnieju brały udział drużyny z 31 krajów. Polskę reprezentowała drużyna Klubu Naukowego Fenix - zwyc...
czytaj więcej...


Władze PTF na kadencję 2018-2021

Wyniki wyborów do Władz PTF w poniższym dokumencie.
czytaj więcej...


Popiersie Mariana Smoluchowskiego na kampusie Politechniki Wrocławskiej

Rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Cezary Madryas podjął decyzję o uczczeniu Mariana Smoluchowskiego postumentem usytuowanym na kampusie Politechniki u zbiegu ulic Mariana Smoluchowskiego i  Ignacego Łukasiewicza. Zrealizowana zostanie jedna z dwu koncepcji przedstawionych na dołączonej wizua...
czytaj więcej...


O Marianie Smoluchowskim w Senacie RP

Senat RP w ramach obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego w PTF uczcił genialnego fizyka polskiego uroczystą sesją, wystawą oraz specjalnym sympozjum. Wystawę „Pod przewodnią gwiazdą nauki. Marian Smoluchowski – w stulecie śmierci.”, przygotowaną przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Fizy...
czytaj więcej...


Patronat PTF