Podpisanie porozumienia o współpracy i patronacie pomiędzy PTF i SOLARIS Ecotech UMCS - Skaner Magnetycznego Obrazowania 7T

Rok Mariana Smoluchowskiego

Budowa gantry do terapii protonowej, IFJ PAN

Podpisanie porozumienia o współpracy i patronacie pomiędzy PTF i SOLARIS

Ecotech UMCS - Skaner Magnetycznego Obrazowania 7T

150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej Curie.

7 listopada 2017 r. mija 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za badania zjawiska promieniotwórczości (1903, z mężem Piotrem Curie i Henrim Becquerelem) oraz w dziedzinie chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemi...
czytaj więcej...


Sympozjum w ramach obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego

Sympozjum organizowane przez Komitet Historii Nauki i Techniki PAN w ramach obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego odbędzie się 3 kwietnia br. w Pałacu Staszica. W jego trakcie przewidziano wystąpienia charakteryzujące dokonania Smoluchowskiego oraz współczesne dziedzictwo jego odkryć.
Program Sesji ...
czytaj więcej...


Regulamin i Uchwała Wyborcza

Zarząd Główny PTF na posiedzeniu 11.02.2017 przyjął Regulamin Wyborczy do Organów PTF oraz Uchwałę Wyborczą ZG PTF. Dokumenty te stanowią podstawę przeprowadzenia wyborów do władz Towarzystwa na kadencję 2018-2021.
Termin zgłaszania kandydatów do wyborów upływa 31 marca 2017 r. o godzinie 15:00.
czytaj więcej...


Zapytaj fizyka 14 marca

Kolejny wykład "Zapytaj fizyka" odbędzie się 14 marca.
https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/wyklady/krzysztof-meissner/
czytaj więcej...


Konferencja PLANCK 2017

Sekcja Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych (SFOF) współorganizuje jubileuszową międzynarodową konferencję z serii Planck. Konferencja odbędzie się w dniach 22-27 maja 2017 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie jest poświęcone badaniom w zakresie teoretycznej fizyki cząstek eleme...
czytaj więcej...


Patronat PTF