Składki członkowskie

Warszawa, 16 lipca 2016 r. 

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zarząd Główny PTF przypomina wszystkim członkom PTF o obowiązku opłacenia składek członkowskich za rok 2017. Wysokości składek  są takie same jak w poprzednim roku: 

  • osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł; 
  • osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł; 
  • osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł; 
  • emeryci: 40 zł;
  • uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF, przez dwa lata  od chwili przyjęcia:  10 zł.

Preferowanym sposobem uiszczania składki jest płatność automatyczna za pośrednictwem portalu tpay.com.   Aby wnieść opłatę tym sposobem, po wejściu na stronę http://ptf.net.pl/ należy przejść do zakładki ,,Członkostwo”, potem nacisnąć przycisk ,,Mój profil”, a po wprowadzeniu loginu i hasła logowania nacisnąć przycisk ,,składka członkowska”, widoczny na pasku po lewej stronie.  Pojawi się strona ,,Składki”, na której są odnotowane opłacone przez Państwa składki PTF za lata 2012-2017. Aby zapłacić składkę za rok 2017, klikamy na przycisk ,,wpłata rejestrowana automatycznie”. System przekierowuje nas do panelu transakcyjnego tpay.com, na którym można wybrać opcję płatności przelewem z konta bankowego lub kartą kredytową. Po wybraniu formy płatności system wyświetla dane, które należy skopiować i wkleić w poleceniu płatności online. Istnieje też możliwość skorzystania z opcji automatycznego uzupełniania danych płatności online, co może wymagać aktywowania odpowiedniej wtyczki w przeglądarce internetowej. Po wykonaniu płatności tą metodą otrzymujemy z portalu tpay.com e-mail informujący o zainicjowaniu wpłaty, a po jej zaksięgowaniu na koncie tpay.com także e-mail potwierdzający otrzymanie wpłaty. Wpłata powinna być w krótkim czasie uwidoczniona w indywidualnym zestawieniu opłaconych składek, a także w zestawieniu zbiorczym dla danego oddziału PTF, do którego ma wgląd skarbnik oddziału.

Uwaga! (a) Podstawą działania opisanego systemu jest dokonanie wpłaty w ramach przekierowania ze strony tpay.com na stronę naszego banku. Tylko w takim wypadku w portalu tpay.com pojawia się informacja o dokonaniu płatności na rzecz PTF, a po zaksięgowaniu przelewu – informacja w indywidualnym zestawieniu składek opłaconych przez członka. Konto, którego numer jest podawany przy płatnościach za pośrednictwem tpay.com należy do tpay.com i PTF nie ma do niego wglądu. Wszelkie wpłaty na to konto poza procedurą opisaną powyżej nie będą mogły być uwzględnione przez PTF. (b) Ręczna modyfikacja danych do płatności online wygenerowanych przez system może prowadzić do błędu. W szczególności, w linii przewidzianej na opis płatności nie może znajdować się nic poza unikalnym numerem transakcji. (c) Zmiana przypisanej wysokości składki może być dokonana tylko przez obsługę portalu PTF. Jeśli wysokość składki nie odpowiada stanowi faktycznemu lub nie mają Państwo przypisanej wysokości składki, prosimy o kontakt z obsługą portalu PTF przy użyciu formularza kontaktowego lub bezpośrednio ze Skarbnikiem PTF. Wymuszanie wpłaty automatycznej z inną wartością składki niż zapisana w portalu prowadzi do błędu. (d) Odnotowanie wpłaty na koncie członka przy płatności automatycznej następuje po otrzymaniu przez portal PTF informacji z portalu tpay.com, co w niektórych przypadkach może potrwać nawet kilka minut. Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasza wpłata faktycznie została odnotowana w portalu PTF, najlepiej jest wylogować się z profilu i powtórnie zalogować po krótkiej chwili.

Innym sposobem uiszczenia składki jest wniesienia opłaty na wydzielone subkonto składkowe PTF (prosimy nie wnosić innych opłat na to konto!): 

50 1030 0019 0109 8533 0003 8362

Dane do przelewu w formie druku przelewu w formacie PDF można pobrać ze strony ,,Składki", po naciśnięciu przycisku ,,wpłata blankietowa"; na blankiecie będą naniesione wszystkie potrzebne dane, włącznie z kwotą i danymi identyfikacyjnymi członka; trzeba je koniecznie podać przy przelewie.  Blankiet przelewu może też posłużyć do opłacenia składki na poczcie lub w placówce bankowej, choć z punktu widzenia ZG jest to najbardziej kłopotliwa forma płatności (m.in. dlatego, że przy przepisywaniu danych z blankietu przez pracownika punktu przyjmującego przelewy bardzo często wkradają się błędy utrudniające zidentyfikowanie celu wpłaty bądź osoby wpłacającej). 

     Osoby, które zapomniały, jaki mają login i/lub hasło powinny skorzystać z opcji przypominania loginu lub odnawiania hasła; potrzebna będzie znajomość ostatniego adresu e-mailowego zapisanego w portalu jako adres do kontaktów z PTF. 

     Osoby, które zapomniały nawet adres e-mailowy podany do kontaktów z PTF lub nigdy nie miały założonego profilu członkowskiego w portalu ptf.net.pl powinny skontaktować się z Sekretarzem Generalnym PTF (sekretarz@ptf.net.pl), który w porozumieniu z zarządem właściwego oddziału terenowego PTF dokona odpowiednich zapisów w portalu. 

Piotr Rączka, Skarbnik PTF (skarbnik@ptf.net.pl)